Typ národného identifikačného čísla

3818

Spôsob zriadenia, právomoci a kompetencie Národného inšpektorátu práce Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. ÚSTAVA Slovenskej republiky v znení neskorších ústavných zákonov čl. 122 Ústredné orgány štátnej správy a miestne orgány štátnej správy sa zriaďujú zákonom.

o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov . Obchodné meno (názov) Identifikačné číslo oznámi štatistický úrad v elektronickej podobe bezodkladne po doručení žiadosti povinnej osobe, ktorá o jeho pridelenie požiadala, a ak taká osoba nie je, tomu, komu bolo pridelené; rozhodnutie o pridelení identifikačného čísla sa nevyhotovuje. Evidencia osobných údajov v zmysle GDPR - spracúvanie osobných údajov neautomatizovanými prostriedkami. Osobitné úpravy spracúvania osobných údajov upravujúce pravidlá spracúvania osobných údajov na akademické, umelecké, literárne účely, pravidlá spracúvania osobných údajov v súvislosti so zamestnaním, ako je spracúvanie národného identifikačného čísla a Zadajte prosím meno osoby (bez titulov) alebo obchodný názov firmy ktorú hľadáte. V prípade že hľadáte danú osobu v konkrétnom meste, oddeľte názov tohto mesta čiarkou. Vyhľadávať je rovnako možné podľa čísla rozhodnutia o udelení povolenia, identifikačného čísla organizácie alebo registračného čísla.

Typ národného identifikačného čísla

  1. Overiť ikonu fa fa
  2. Aktualizovať svoje heslo v programe outlook
  3. 1 min. video
  4. Uber podpora stránky zmazať účet
  5. Mena ťažba gpu pool
  6. Výhody a nevýhody kreditnej karty paypal
  7. Ako pridať bankový účet v google pay youtube
  8. Hviezdna lúmen online peňaženka
  9. 38 miliónov filipínskych pesos na doláre

V niektorých prípadoch je však potrebné vozidlu prideliť náhradné identifikačné číslo VIN. V tejto agende sa dočítate o tom, ako je možné o takéto pridelenie požiadať. Náhradné identifikačné číslo vozidla VIN pridelí vozidlu Štátny dopravný úrad Vyhľadávať je rovnako možné podľa čísla rozhodnutia o udelení povolenia, identifikačného čísla organizácie alebo registračného čísla. Hľadaný výraz: Identifikačné údaje: Registračné číslo: 151114: Typ osoby: právnická osoba: IČO: 44469667: Obchodné meno: Comfort Finance a.s. Adresa sídla: Ulica: Upozornenie! Dňom 1. 11.

Podľa zákona č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o RPO“), sa identifikačné číslo prideľuje: každej právnickej osobe, každej fyzickej osobe – podnikateľovi a každému orgánu verejnej moci,

Typ národného identifikačného čísla

Výsledky vyhľadávania podľa identifikačného čísla. IČO: 17333768 Súd: akýkoľvek: Stránka: 1 / 1 Záznamy: 1 - 1 / 1 Dátum: 31.12.2020 Obchodné meno subjektu Výpis Zbierka listín; 1. Fond národného majetku Slovenskej republiky. údajov zamestnancov, spracúvania národného identifikačného čísla, alebo v súvislosti s povinnosťou mlčanlivosti.

Typ národného identifikačného čísla

Článok 87 - Spracúvanie národného identifikačného čísla Článok 88 - Spracúvanie v súvislosti so zamestnaním Článok 89 - Záruky a odchýlky týkajúce sa spracúvania na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu alebo na štatistické účely

580/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov elektronicky oznámiť do zdravotnej poisťovne, v ktorej má poistených svojich zamestnancov vznik platiteľa podľa § 11 odsek 5, a to do 8 pracovných dní od vzniku čísla osvedčenia podľa § 26 ods. 1 zákona alebo dátumu a identifikačného údaja vyhodnotenia podkladových materiálov podľa § 20 zákona, c) stupňa utajenia utajovaných skutočností, ku ktorým môže mať osoba na základe zmluvy prístup, z identifikačného kódu Štátnej pokladnice 8180 Predčíslia účtu: Ak sa platí daň z príjmov z podaného daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby (rezidenta SR), použije sa predčíslie účtu 500208 bez ohľadu na typ daňového priznania, či sa jedná o tlačivo typu A alebo B. Podľa identifikačného čísla možno nájsť určitú obchodnú spoločnosť aj v prípade, ak došlo k zmene jej obchodného mena, resp. názvu alebo sídla.

Číslo sociálneho poistenia. 555-55-5555. Číslo kreditnej karty.

č.): See full list on isecure.sk Obchodný register Slovenskej Republiky na Internete - vyhľadávanie podľa priezviska a mena osoby. o pridelenie identifikačného čísla právnickej osobe. podľa § 3 a § 5 zákona č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov .

Vzorec. Popis (výsledok) = ZREŤAZENIE ("* * *-* *-", RIGHT (B2; 4)) Spojí posledné štyri číslice SSN s reťazcom "* * *-* *-" textový reťazec (* * *-* *-5555) = ZREŤAZENIE (REPT ("* * * *-"; 3), VPRAVO (B3; 4)) Táto služba umožňuje daňovým subjektom overiť OÚD (osobný účet daňovníka), ktorý majú pridelený zo strany Finančného riaditeľstva SR.. Ako vstupnú informáciu je potrebné do formulára zadať DIČ, alebo RODNÉ ČÍSLO.. Nájdený OÚD si následne môžete nechať poslať na Vami určenú mailovú adresu. Podľa zákona č. 272/2015 Z. z.

Fond národného majetku Slovenskej republiky. údajov zamestnancov, spracúvania národného identifikačného čísla, alebo v súvislosti s povinnosťou mlčanlivosti. Ustanovenie § 78 ods. 1, ods. 2, ods. 3 v súčasnosti považujeme za spracúvanie osobných údajov na základe zákona č.

Spracúvanie národného identifikačného čísla Členské štáty môžu stanoviť podrobnejšie osobitné podmienky spracúvania národného identifikačného čísla alebo akéhokoľvek iného identifikátora všeobecného uplatnenia. Článok 87 EÚ všeobecné nariadenie o ochrane údajov "Spracúvanie národného identifikačného čísla" => administrative fine: Art. 83 (5) lit d Členské štáty môžu stanoviť podrobnejšie osobitné podmienky spracúvania národného identifikačného čísla alebo akéhokoľvek iného identifikátora všeobecného uplatnenia. Osobné identifikačné číslo je uvedené na certifikáte osobného identifikačného čísla, na preukaze totožnosti vydanom po 10. júni 2013, vodičskom preukaze vydanom po 1. júli 2013, na biometrických pasoch, ktoré sa vydávajú od 30. júna 2009, na zdravotnej karte a na každom daňovom priznaní Článok 87 - Spracúvanie národného identifikačného čísla Článok 88 - Spracúvanie v súvislosti so zamestnaním Článok 89 - Záruky a odchýlky týkajúce sa spracúvania na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu alebo na štatistické účely Národní identifikační číslo , národní identifikační číslo , nebo národní číslo pojištění je používán vládami mnoha zemí jako prostředek pro sledování svých občanů , stálé obyvatele a dočasné obyvatele za účelem práce, daní, státních výhod , zdravotní péče, a další vládní funkce.

softether vpn
cenový graf siacoinu
cena dogecoin live grafu
ako poslať peniaze na účet usaa
ako si môžem vyrobiť svoj vlastný bitcoin

5. apr. 2016 Ak dôjde k prideleniu nesprávneho identifikačného čísla, nápravu vykoná štatistický úrad bezodkladne po tom, ako sa o tom dozvie. Pridelenie 

Vyhľadávať je rovnako možné podľa čísla rozhodnutia o udelení povolenia, identifikačného čísla organizácie alebo registračného čísla.